Franse Les Limburg

Cursussen Frans in Limburg voor bedrijven en particulieren

LESMETHODE FRANSE LES LIMBURG


Praktisch

Tijdens de les wordt vrijwel uitsluitend Frans gesproken. Zowel door de docente maar ook door u, ongeacht uw niveau. Het is een intensieve en interactieve lesmethode, waarbij u de grootste kans maakt snel vooruitgang te boeken.


Praten

De nadruk bij de lesmethode ligt op spreekvaardigheid maar met voldoende aandacht voor grammatica. De grammatica vormt de basis van de taal. Zonder grammatica kunt u niet goed een taal beheersen. Juist doordat u voortdurend Frans spreekt en hoort, wordt de grammatica als het ware op natuurlijke wijze aangeleerd.


Plezierig

Hoe aangenamer en interessanter u het vindt, hoe sneller u het leert. Bij een vreemde taal werkt het precies zo. Franse Les Limburg erkent dit en zorgt voor afwisseling tijdens de les, aansprekende onderwerpen en “la mise en confiance.” Dit betekent dat u op een natuurlijke manier maar wel gestructureerd, vertrouwd wordt gemaakt met het Frans. Zodat u de taal straks ook durft te spreken. Er is namelijk een groot verschil tussen een taal leren (passieve kennis) en een taal spreken (actieve kennis).

Franse Les Limburg hanteert het 
Europees Referentiekader voor talen, ERK. Het ERK is een systeem van niveaubeschrijvingen voor de moderne vreemde talen, dat zes taalcompetentieniveaus onderscheidt. www.erk.nl